Amerikan panel kapı contası

“Amerikan
Amerikan panel kapısını kullanırken “açıp, kapatırken” çıkan sesi en asgariye indirmek için conta kullanılır!
Kapı contaları yumuşak taban ve sert taban ahşap kapı contası olmak üzere iki çeşittir.
Amerikan panel kapısı contalı yâda contasız üretilip satılır. Kapı contasının fiyat farkı müşteriden alınarak kullanılır. Contalı Amerikan panel kapısında ki fiyat farkı sadece kullanılan conta farkından doğmamaktadır. Contayı Amerikan panel kapısına uygulayabilmek için kapı kasası daha kalın ebatlı, enli olması gerekmektedir. Bu da maliyetleri yükseltmektedir.

Yorumlar